Ukulturnatt

23. September

EPN står for servering på første stop. Velkommen til oss i folkeparken!
Du kan lese mer om eventet her.